ترجمه ای از این نوشته به : en موجود است

ظهرگرم تابستان بود و گلفروش دوره گرد، سر چهارراهی توقف کرده بود و خسته روی زمین نشسته بود، نمی دانم چند سالش بود ولی ظاهرش به بالای 60 می خورد، اجازه گرفتم از گاری اش عکس بگیرم، با مهربانی توافق کرد.

Flower Peddler

یک مشتری گلدانی را پسندیده بود و خریده بود و برای خریدهای دیگرش رفته بود، گلدان منتظر صاحب جدیدش بود تا برگردد:

Flower Peddler Was ready to help

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *